Välkommen till Causeway's utbildningsportal. 

Här finns de utbildningar och mentorprogram som vi erbjuder.


Med vänlig hälsning,
Lars Emericks
  Hoppa över tillgängliga kurser

  Tillgängliga kurser

  Kursen fokuserar på projektledarens roll och utifrån det perspektivet går vi igenom projektprocessen och de olika moment som ska utföras.

  Kursen stöder IPMA D-certifiering.

  För att projekt ska ha de bästa förutsättningarna att bli lyckosamma, krävs det att ledare från inblandade organisationer noga följer projekten och stöder projektledaren under projektets genomförande.

  Varje projekt bör ha en ägare, en sponsor, och många chefer och ledare blir utsedda till denna viktiga roll. Att bli tilldelad sponsorrollen i ett projekt kan innebära att frågan väcks om hur man bör agera och vilka krav rollen ställer på den person som får den.

  Att sitta i en styrgrupp ställer krav eftersom framgångsrika projekt oftast har arbetande och aktiva styrgruppsmedlemmar. Projektarbete är lagarbete och styrning och krav på hur teamet ska fungera och arbeta bör komma uppifrån. På det sättet kan en organisation sprida goda erfarenheter och utjämna kvalitetsskillnader som kan uppstå mellan olika projekt.

  Denna utbildning fokuserar på hur chefer och ledare som arbetar i projekt bör agera och styra utifrån projektprocessen, så att styrning och information optimeras. Genom detta gör varje projektmedlem rätt sak och besluten fattas på goda grunder.

  Mentorprogram som följer den svenska anpassningen av den internationella basen för certifiering av projektledare, IPMA Competence Baseline (ICB).

  Övningarna i programmet är uppdelade i följande kompetensområden:

  • Erfarenhet
  • Metod
  • Beteende

  Analys över metod- och beteendekompetens hos projektledare.

  Analysen utgår ifrån IPMA.